Blogger
Youtube
Facebook
  • Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát.
  • 06 1 261 0078
  • 06 20 938 4663

Az egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2/2018. (II. 5.) NFM rendelet a műszaki rendeletek módosítását rendelte el. A 2018. május 20-ától hatályos rendelkezések 15 új fogalmi meghatározást tartalmaznak (pl. haszonjármű, rakomány, mobil ellenőrzési egység, stb.). A jármű-honosítási eljárás alkalmazásának alapfeltétele, hogy a belföldi üzemeltetés céljából behozott közösségi jármű tulajdonjogát megszerző ügyfél a kérelméhez csatolja a származási ország hatósága által kiadott, a forgalomban való részvétel jogosultságát igazoló érvényes „Műszaki vizsgálati bizonyítvány”-t, amely igazolja a származási országban alkalmazott közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi ellenőrzési rendszernek való megfelelőséget, valamint a közúti forgalomban részt vevő jármű műszaki alkalmasságát is.

A módosítások a vizsgabiztosi tevékenységet végzőket is érinti, mivel a műszaki vizsgálatok során a vizsgabiztosnak minden esetben vizsgálnia és biztosítania kell összeférhetetlenség-mentességét, így nem vehet részt olyan jármű vizsgálatában, amely saját vagy hozzátartozója tulajdonában vagy üzemeltetésében van, vagy amely jármű javításában közreműködött, továbbá díjazása nem kapcsolódhat az adott műszaki vizsgálat eredményéhez és a vizsgált járművek darabszámához. A 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben új elemként jelennek meg a rakomány rögzítésére vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek előírásai. A jogszabály 8 mellékletet módosít, melyek között megtalálhatók aforgalomba helyezés előtti és az időszakos vizsgálat tárgyi feltételei, technológiája és ügyrendje, aközúti műszaki ellenőrzésre vonatkozó általános rendelkezések, továbbá akörnyezetvédelmi felülvizsgálat végzésének személyi és tárgyi feltételei és technológiája is.